เราสอนหนังสือ และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับท่าน

          เมื่อ 9 ปีก่อน บริษัทเล็กๆ เกิดขึ้นด้วยความฝันว่า จะใช้ทฤษฎีทางการเงิน หาเลี้ยงชีพให้ใครๆ ที่อยู่กับเราได้มีกิน

...เราจะทำ Cash Flow Projection และตัดสินใจลงทุนให้กับลูกค้า

...หากงบการเงินไม่ดี เราจะขันอาสาซ่อมแซมงบการเงินให้
...หากลูกค้าไม่มีเงิน เราจะวิ่งไปกู้เงินเอามาให้ลูกค้าได้พอใจ
...หากลูกค้าจะเพิ่มทุน เราจะบ้าหาส่วนล้ำมูลค่าหุ้นให้ด้วยทฤษฎีเพื่อลูกค้าของเราจะมั่งคั่ง สูงสุด
...หากวันใดลูกค้าเสียทีในธุรกิจ เราจะขันอาสาบุกไปปรับโครงสร้างหนี้ ให้กับพวกเขา ...หากวันใดลูกค้าของเราป่วย เพราะระบบการบริหารจัดการ ไม่เป็นสากล เราจะเอาหลักวิชาที่ปฏิบัติได้ ไปคอยเยียวยา และเป็นกำลังใจให้กับเขา