ผลงานและประสบการณ์ของ FPM CONSULTANT

          เราเรียนให้ท่านทราบแล้วถึงปรัชญาในการทำงานของ FPM CONSULTANT ....ซึ่งวางหลักอุดมคติในการปฏิบัติงานให้กับลูกค้าเอาไว้อย่างตั้งใจเมื่อ 8 ปี ที่ผ่านมา ...หลักปรัชญาในการปฏิบัติงานของเราเดินสวนทางกับแนวคิดของลูกค้าส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะให้ความสำคัญกับผลประโยชน์บนความไม่ถูกต้องทั้งต่อความจริงและหลักการที่เป็นสากล

          ด้วยเหตุนี้เราจึงคัดเลือกงานที่เรามีความมั่นใจว่า สามารถจะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จได้บนการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างลูกค้ากับเรา ภายใต้ความรู้จริง ความถูกต้อง และหลักสากล ที่ลูกค้าเองนั้นจำเป็นต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
  • ผลงานในด้านของการเป็นที่ปรึกษา อย่างกรณีการเป็นที่ปรึกษาให้กับ บริษัท ไชโย โปรดักชั่นส์ จำกัด กรณีโครงการ ULTRAMAN EVENT SHOW การเป็นที่ปรึกษาการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจ SMEs ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทจนถึงกว่า 1,000 ล้านบาท
  • นอกจากนี้เรายังเคยได้รับเชิญจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้หนึ่งที่เข้าเสนอแผนงานการวิเคราะห์โครงการลงทุน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่มูลค่า 1,700 ล้านบาท
  • บนเส้นทางของการปฏิบัติงานทั้งการทำงานที่ปรึกษาและการสร้างสรรค์ตำรามากมาย ...เราได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ ให้เข้าบรรยายทั้งในโครงการ MBA และหลักสูตรต่างๆ มาตลอดหลายปี

วันนี้เรายังคงทำงานที่มีคุณภาพ บนอุดมคติของเราที่ได้วางเอาไว้
เมื่อ 8 ปีก่อนต่อไปอย่างแข็งขัน