ที่ปรึกษาการเงินเก่งการเงินอย่างเดียวไม่ได้

          ทีมงานของ FPM CONSULTANT เคยผ่านงานทางด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินมาในช่วงระหว่างปี 2531-2538 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการเกิดขึ้นของวิกฤตเศรษฐกิจ เราได้พบเห็นกรณีศึกษาทางสินเชื่อ และการปรับโครงสร้างหนี้ของคนไทยแบบเป็นวิวัฒนาการควบคู่ไปกับการเห็นข้อบกพร่องของการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งลงเอยด้วยการที่เจ้าหนี้ต้องฟ้องคดีเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ต้องใช้หนี้ เพื่อการบังคับคดีต่อไป การเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทำให้เรารู้ว่า ที่ปรึกษาทางการเงิน จำต้องมีความรู้ภาคปฏิบัติทางกฎหมาย อย่างกรณีการรู้หลักกฎหมายอันว่าด้วยการเพิกถอนการฉ้อฉลของลูกหนี้ มาตรา 237-240 พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พระราชบัญญัติล้มละลาย ฯลฯ
เราเชื่ออย่างไม่มีเปลี่ยนว่า การแก้ปัญหาทางการเงิน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เรื่องราว ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง FPM CONSULTANT จึงให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินหลังการค้นหาข้อจำกัด และโอกาสจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสรรค์วิธีการทางการเงิน นำมาใช้แก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างได้เป็นผลสำเร็จที่ใช้ระยะเวลาอันสั้น